5-7 Hoang Viet, Ward 4
Tan Binh Dist, HCM City
0903925985
info@neetaco.com

CHOTHUÊ VĂN PHÒNG

Service: Cho thuê văn phòng Address: 5-7 Hoang Viet street, Tan Binh District, HCMC
Area: 96 m2
CHOTHUÊ VĂN PHÒNG

Information

Văn phòng diện tích 88m2 và 96m2 gồm có 3 phòng 

Office for lease

Len dau trang