5-7 Hoang Viet, Ward 4
Tan Binh Dist, HCM City
0903925985
info@neetaco.com

Cho thuê căn hộ dài hạn

Service: Cho thuê căn hộ Address: 5-7 Hoàng Việt,Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.
Area: 88 m2
Cho thuê căn hộ dài hạn

Information

Second bedroom for guesst and for childrens.

Apartment rentals

Len dau trang