5-7 Hoang Viet, Ward 4
Tan Binh Dist, HCM City
0903925985
info@neetaco.com
Tân Bình Apartment Building cho thuê căn hộ dài hạn và ngắn hạn, cho thuê văn phòng CHI TIẾT

Tin tức & Sự kiện

Tin khuyến mãi

ĐẶT PHÒNG

calendar
calendar
Len dau trang