5-7 Hoang Viet, Ward 4
Tan Binh Dist, HCM City
0903925985
info@neetaco.com

Tin tức

Duyệt chỉ giới đỏ nút giao giữa đường Phạm Hùng với đường Lê Đức Thọ

07/08/2017
Ban hành Quyết định số 5212/QĐ-UBND, UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500.

Ban hành Quyết định số 5212/QĐ-UBND, UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, tuyến đường trên nằm tại nút giao ngã 3 của tuyến đường Phạm Hùng với tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng.

Tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ tới đường Phạm Hùng có mặt cắt ngang 50m, hè hai bên rộng 16m, gồm 2 lòng đường xe chạy chính rộng 5m... Tuyến đường Phạm Hùng có mặt cắt ngang 68m, hè hai bên rộng 16m, gồm 2 lòng đường xe chạy rộng 24m...

chỉ giới đường đỏ
Tuyến đường Lê Đức Thọ kéo dài

Lãnh đạo Hà Nội giao Sở QH-KT xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với quyết định này, đồng thời, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới nút giao để triển khai cắm mốc.

Để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết và thực hiện, UBND quận Nam Từ Liêm có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt kèm theo quyết định này. Cùng với đó, tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo hồ sơ được duyệt gửi Sở QH-KT thẩm định, phê duyệt và cắm mốc giới; quản lý mốc giới và xây dựng tại nút giao theo đúng quy định.

(Theo Báo Đầu thầu) 

Tin liên quan

Len dau trang