5-7 Hoang Viet, Ward 4
Tan Binh Dist, HCM City
0903925985
info@neetaco.com

CHOTHUÊ VĂN PHÒNG

Chuyên mục: Cho thuê văn phòng Địa chỉ: 5-7 Hoàng Việt,Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.
Diện tích: 96 m2
CHOTHUÊ VĂN PHÒNG

Thông tin chi tiết

Văn phòng diện tích 88m2 và 96m2 gồm có 3 phòng 

Cho thuê văn phòng

Len dau trang